KLIENTA PERSONAS DATU APSTRĀDE


1.  Pārdevējam ir tiesības izmantot (ieskaitot apstrādi) klienta sniegtos personas datus un pirkuma datus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem tādā apjomā, kas nepieciešams, lai izpildītu klienta iesniegto pasūtījumu e-veikalā un sniegtu labākus pakalpojumus klientam.

2.  Maksājot par precēm internetbankā, pārdevējam nav piekļuves klienta bankas datiem.

3. Veicot pasūtījumu pie pārdevēja, klients apstiprina savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei, kā paskaidrots šajā nodaļā.

4. Klienta personas datu galvenais apstrādātājs ir OÜ Tenamer (reģistra kods 10523271), kas atrodas Pērnavas mnt. 139c, Tallina, Harju apriņķis, 11317, Igaunijā.

5. Pārdevējs apstrādā klienta personas datus Līguma izpildes nolūkā, un tādā gadījumā klienta personas datu apstrādes juridiskais pamats ir līgums, kas noslēgts starp pārdevēju un klientu.

6. Pārdevējs apstrādā arī OÜ Tenamer (reģistra kods 10523271) klienta personas datus, pamatojoties uz likumīgām interesēm, ar mērķi piedāvāt klientam vislabāko pakalpojumu. Piemēram, OÜ Tenamer apstrādā datus par klienta pirkšanas paradumiem, datus par biļetenu lasīšanu un atvēršanu, kā arī datus par sludinājumu atvēršanu, lai klientam piedāvātu vēlamos piedāvājumus un saturu.

7. Izmantojot pārdevēja e-veikalu, apstrādājamie personas dati ir:

7.1. klienta publicētie dati, veicot pasūtījumu, ti, slēdzot Līgumu: vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs, bankas konta numurs, preču piegādes adrese.

7.2. dati, kas savākti un ģenerēti e-veikala lietošanas laikā, ti, dati par e-veikalā veiktajiem pirkumiem, piemēram: e-veikalā iztērētās summas, e-veikalā veikto pirkumu skaits; e-veikala atlaižu, piemēram, elektronisko kuponu un citu piedāvājumu, izmantošanas aktivitāte; informāciju par nosūtīto ziņu un e-pastu atvēršanu un informāciju par atgrieztajiem e-pastiem (piemēram, nepareizas e-pasta adreses gadījumā); dati par klienta vēlamajām produktu kategorijām; klienta vēlamie dati un klientu atbalsta dati.

8. MPārdevējs nekādā gadījumā nenodod klienta datus ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas. Pārdevējs var pārsūtīt klientu personas datus pārdevēja pilnvarotajiem apstrādātājiem, kuru juridiskās adreses un datu noliktavas atrodas Eiropas Ekonomiskās zonas ietvaros. Pārdevējs izmantos tikai pilnvarotus apstrādātājus, kuri saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ir snieguši Tenamer OÜ pietiekamu pārliecību, ka viņi veiks atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu, ka klientu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamajiem likumiem. Tenamer OÜ izmanto šādus pilnvarotos apstrādātājus un pilnvaroto apstrādātāju kategorijas:

8.1. masveida pasta programmatūra un pakalpojumu sniedzēji biļetenu nosūtīšanai; mārketinga partneris biļetenu nosūtīšanai ir MEDIABRANDS DIGITAL OÜ (reģistra kods 11399175, adrese Roopa 23, Tallina 10136);

8.2. serveru un citu atbalsta pakalpojumu sniedzēju pašapkalpošanās vides pārvaldībai ZONE MEDIA OÜ (reģistra kods 10577829, adrese Lõõtsa 5, Tallina 11414);

8.3. uzņēmumi, kas sniedz maksājumu pakalpojumus un informāciju, kas nepieciešama, lai apmaksātu pirkumu Montonio Finance UAB (reģistra kods 3050205122, adrese Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva);

8.4. uzņēmumi, kas sniedz pasta un kurjeru pakalpojumus tādā apjomā, kāds nepieciešams preču piegādei klientam - EESTI POST AS (reģistra kods 10328799, adrese Pallasti 28, Tallinn 10001); DPD EESTI AS (reģistra kods 10092256, adrese Taevavärava tee 1, Lehmja,75306); VENIPAK EESTI OÜ (reģistra kods 12142751, adrese Aasa tee 1, Loo, Harjumaa, 74201);

8.5. pēc nepieciešamības Pārdevējs var izmantot citus atbalsta pakalpojumu sniedzējus, lai pārvaldītu klientu vidi un e-veikala vietni, kā arī citus mārketinga partnerus saskaņā ar šiem noteikumiem.

9. Lai iegūtu papildinformāciju par pārdevēja pilnvarotajiem apstrādātājiem, lūdzu, sazinieties ar pārdevēja klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta e-veikala vietnes sadaļā “Kontakti”.

10. Pārdevējs garantē saviem klientiem visas tiesības, kas izriet no piemērojamajiem tiesību aktiem par klientu personas datu apstrādi. Lai izmantotu tiesības, lūdzu, sazinieties ar pārdevēju. Lai pārdevējs varētu saprātīgi identificēt pieteikuma iesniedzēju, daži pieprasījumi, piemēram, piekļuve datiem, specifiski jautājumi, kas saistīti ar datu analīzi vai citi jautājumi, lai pieprasītu papildu piekļuvi, jāiesniedz pa e-pastu un jāparaksta ar elektronisko parakstu.

11. E-veikalā veikto pirkumu čeku dati tiek glabāti 24 mēnešus no pirkuma veikšanas dienas, pēc tam klienta dati no norādītās pirkuma čeka tiek noņemti un pirkumu dati tiek apkopoti produktu pirkumu kopsummā, konkrēts pircējs netiek identificēts.

12. Visi dati, kas saistīti ar klientu, tiek glabāti ne ilgāk kā 24 mēnešus pēc pēdējā darījuma veikšanas ar klienta datiem e-veikalā. Pēc tam klienta dati tiek dzēsti.

13. Apstrādājot personas datus, klientam, cita starpā ir šādas tiesības, kas izriet no piemērojamajiem tiesību aktiem:

13.1. Tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi - tīmekļa vietnē pieejamie nosacījumi sniedz vispārīgu informāciju par to, kā pārdevējs apstrādā klienta personas datus un kādi dati tiek apstrādāti.

13.2. Tiesības piekļūt datiem - klientam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt savu datu kopiju, kuru apstrādā pārdevējs. Šajā sakarā pieteikums jāiesniedz ar parakstīts iesniegums. Lielākā daļa informācijas par datiem, kurus glabā pārdevējs, ir pieejama klientam arī e-veikala lietotāja profila vidē.

13.3. Tiesības atjaunināt un labot datus - klientam ir tiesības jebkurā laikā atjaunināt datus. Personas datus var atjaunināt e-veikala lietotāju vidē vai sazinoties ar pārdevēju.

13.4. Tiesības iebilst - klientam ir tiesības iebilst pret pārdevēja darbībām attiecībā uz klienta personas datu apstrādi, ja personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz pārdevēja likumīgajām interesēm.

13.5. Tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu - klientam ir tiesības pieprasīt, lai pārdevējs dzēš personas datus, kas attiecas uz klientu.

13.6. Tiesības atsaukt personas datu apstrādei doto piekrišanu - ja klienta personas datu apstrādes pamatā ir klienta sniegta piekrišana, klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt pārdevējam sniegto piekrišanu.

13.7. Tiesības uz datu pārsūtīšanu - klientam ir tiesības iegūt no pārdevēja personas datus, ko klients ir sniedzis pārdevējam rakstveidā vai publiski pieejamā elektroniskā formātā, un, ja tas ir tehniski iespējams, pieprasīt, lai pārdevējs pārsūta šos datus trešās puses servisa pakalpojumu sniedzējam.

13.8. Tiesības iesniegt prasību var pārsūdzēt Datu aizsardzības inspekcijā - Väike-Ameerika 19, 10129 Tallina, info@aki.ee, www.aki.ee

14. Lai izmantotu šo noteikumu 5.13.1-5.13.8.punktos uzskaitītās tiesības, lūdzu, sazinieties ar pārdevēju, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta e-veikala sadaļā “Kontakti”.

Lumav Commerce